Publications

Export 32 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Xu Liu  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
Kahrl, Fredrich, Jiang Lin, Xu Liu, and Junfeng Hu. Sunsetting coal power in China. 2019. LBNL-2001356.
W
Zhang, Jingjing, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, Sooyeon Yi, Shan Jiang, and Xu Liu. Water-Energy Nexus in China A study on a national scale. 2018.
Liu, Xu, Bo Shen, Lynn K Price, Hongyou Lu, and Ali Hasanbeigi. What China can learn from international policy experiences to improve industrial energy efficiency and reduce CO2 emissions?. 2016. LBNL-1006470.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Abhyankar, Nikit, Jiang Lin, Xu Liu, and Froylan Sifuentes. "Working Paper 006: Economic and environmental benefits of market-based power-system reform in China: provincial versus regional grid optimization." 2019.
Kahrl, Fredrich, Jiang Lin, Xu Liu, and Junfeng Hu. "Working Paper 007: Sunsetting Coal Power in China." 2019.

Pages