Publications

Export 19 results:
Author [ Title(Desc)] Type Year
Filters: Author is Xu Liu  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
K
Fridley, David, Hongyou Lu, and Xu Liu. Key China Energy Statistics 2016. Berkeley, CA: Lawrence Berkeley National Laboratory, 2017.
R
Lin, Jiang, Fredrich Kahrl, and Xu Liu. "A regional analysis of excess capacity in China’s power systems." Resources, Conservation and Recycling 129 (2018).
Liu, Xu, Bo Shen, Lynn Price, Ali Hasanbeigi, Hongyou Lu, Cong Yu, and Guanyun Fu. "A review of international practices for energy efficiency and carbon emissions reduction and lessons learned for China." WIRES Energy and Environment (2019).
Feng, Wei, Ming Jin, Xu Liu, Yi Bao, Chris Marnay, Cheng Yao, and JianCheng Yu. "A Review of Microgrid Development in the United States – a Decade of Progress on Policies, Demonstrations, Controls, and Software Tools." Applied Energy 228 (2018) 1656 - 1668.
Liu, Xu, Chris Marnay, Wei Feng, Nan Zhou, and Nihan Karali. A Review of the American Recovery and Reinvestment Act Smart Grid Projects and Their Implications for China. 2017. LBNL-1007122.
Zhou, Nan, Lynn Price, Dai Yande, Jon Creyts, Nina Khanna, David Fridley, Hongyou Lu, Wei Feng, Xu Liu, Ali Hasanbeigi, Zhiyu Tian, Hongwei Yang, Quan Bai, Yuezhong Zhu, Huawen Xiong, Jianguo Zhang, Kate Chrisman, Josh Agenbroad, Yi Ke, Robert McIntosh, David Mullaney, Clay Stranger, Eric Wanless, Daniel Wetzel, Cyril Yee, and Ellen Franconi. "A roadmap for China to peak carbon dioxide emissions and achieve a 20% share of non-fossil fuels in primary energy by 2030." Applied Energy 239 (2019) 793 - 819.
Ohshita, Stephanie, Lynn K Price, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, and Xu Liu. The Role of Chinese Cities in Greenhouse Gas Emission Reduction. Stockholm Environment Institute and Bloomberg Philanthropies, 2015.
Ohshita, Stephanie, Lynn K Price, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, and Xu Liu. The Role of Chinese Cities in Greenhouse Gas Emissions Reduction. 2015. LBNL-1001680.
W
Zhang, Jingjing, Nan Zhou, Nina Khanna, David Fridley, Sooyeon Yi, Shan Jiang, and Xu Liu. Water-Energy Nexus in China A study on a national scale. 2018.
Liu, Xu, Bo Shen, Lynn K Price, Hongyou Lu, and Ali Hasanbeigi. What China can learn from international policy experiences to improve industrial energy efficiency and reduce CO2 emissions?. 2016. LBNL-1006470.
Marnay, Chris, Liping Liu, JianCheng Yu, Dong Zhang, Josh Mauzy, Brendan Shaffer, XuZhu Dong, Will Agate, Silvia Vitiello, GuoQi Ren, Cheng Yao, Xial Hong, XuDong Wang, Jia Song, TianHao Wang, Lei Wu, Jing Zhao, Nihan Karali, Gang He, Kevin Clampitt, Robert J Yinger, Han Zhu, Li Zhao, Scott Samuelsen, David Smith, Jayant Kumar, Fengshun Jiao, Dazhong Zou, Jinsong Zhang, Ming Xiao, Sheng Tang, Zhikeng Li, Xiaozhen Li, Tyler Shiqiao Yan, Limingming Zhu, and Xu Liu. White Paper on Benefit Analysis of Smart Grid Projects. 2016.
Abhyankar, Nikit, Jiang Lin, Xu Liu, and Froylan Sifuentes. "Working Paper 006: Economic and environmental benefits of market-based power-system reform in China: provincial versus regional grid optimization." 2019.
Kahrl, Fredrich, Jiang Lin, Xu Liu, and Junfeng Hu. "Working Paper 007: Sunsetting Coal Power in China." 2019.